2 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi - 07 (Ca'fer Es-Sâdık)

İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...ek, ahdi bozmak, akrabalık münasebetini kesmek, yalan söylemek, Allah’a karşı nankörlük, ölçü ve tartıda hileyapmak, livâta ve bid‘at olmak üzere yirmiyi aşkındır (Meclisî, XLVII, 216-217; Ayânü’ş-Şîa, I, 663).Kur’ân-ı Kerîm tefsirinin re’ye dayandırılmasını tasvip etmeyen Ca‘fer es-Sâdık, böyle bir tefsirde isabet edilse bile sahibininAllah katında bir ecir elde edemeyeceğini söylemiştir. Re’y ile yapılan tefsiri tamamıyla kabul veya reddetmeyen İmâmiyye iseimamların beyanına aykırı olan açıkla...