52 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Dimitri Gutas - İbn Sina'nın Mirası

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 54 MB

İBN SÎNÂ, sadece İslâm medeniyetinin değil, tüm zamanların en geniş zekâlarından birisidir. Onun, âlem ve kişiye dair bütüncül bir resim ortaya koyan felsefî sistemi, hem muhteva hem de yöntem açısından İslâm felsefesinin zirvesini teşkil etmektedir. Bu felsefî sistem İslâm dünyasında olduğu kadar Batı’da da uzun süre etkinliğini sürdürmüştür. İslâm dünyasında 18. yüzyıla kadar devam eden "İbn Sînâcı felsefe geleneği" ile Batı’da ortaya çıkan "Latin İbn Sînâcılığ”"bunun en geniş delilleridir.

İbn Sînâ’nın Mirası, İslâm felsefe mirasının keşfi yönündeki çabalara küçük de olsa bir katkıda bulunmak amacıyla, Yale Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü başkanı Prof. Dimitri Gutas’ın İbn Sînâ konusunda yazdığı makalelerin Türkçe tercümelerini biraraya getirmektedir. Gutas, bu kitapta biraraya getirilen makaleleriyle, İbn Sînâ’yı merkeze alarak İslâm felsefesi mirasının daha sağlıklı ve doğru bir boyutta nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair özgün kaliteli ve ufuk açıcı görüşler ortaya koymaktadır.