3 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Devletşah - Devletşah Tezkiresi (Cilt-1)

Türk Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...a yok ettiler. Bu cihet- ten Samanoğulları zamanına kadar Acem şiiri görülme- di. Ara sıra şiir söylendiyse de tedvin edilmedi. Hikâye ederler ki Acem diyarında Abbasî halifelerine karşı ilk isyan eden Yakub b. Leys-i Saffar'ın küçük bir oğlu vardı. Onu çok severdi. Bir bayram günü bu çocuk ar- kadaşlarıyla ceviz oynuyordu. Emîr de sokağın başına geldi; bir kenara durup bir müddet oğlunun oynamasını seyretti. Oğlunun attığı yedi ceviz çukurun içine düş- tü; yalnız bir tanesi dışarı fırladı. Oğlu...