2 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Denemenin Doğası Ve Biçimi Üzerine - Georgy Lukacs

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...klı gerçekliğinden söz edilebilir : Hayat ve t€kil yaşantılar. Her ikisi de aynı derecede etkilidir ama hiçbir DENEMENiN D0GASI ve BiÇiMi 09 zaman aynı anda değil. Her insanın yaşadıklarında, değişik yoğun­luk ve derinlikte de olsa, her ikisinden de öğeler vardır. Hafızada da bazen biri, bazen öteki ağır basar; ama belli bir anda bu bi­çimlerden yalnızca birine yakınızdır. Hayat olalı beri, insanlar ha­yatı anlamaya ve düzenlemeye çalıştıklarından beri bu ikilik ya­şanmıştır. Ama iki biçim arası...