62 The Download
0 Comment
22.12.2019 Upload date

Daniel C. Dennett - Özgürlüğün Evrimi - Alfa Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

Belirlenimci bir dünyada özgürlük ve hür irade mevcut olabilir mi? Ünlü felsefeci Daniel Dennett, bize hür iradeyi ve ahlakı verici evrimleşmiş zihnimiz ile hayvanlar arasında ne kadar sadece olduğumuzu göstererek bu soruya sert bir evet yanıtı veriyor. Dennett evrimsel biyoloji, bilişsel sinir bilim, ekonomi ve felsefeden yararlanıyor ve zengin bir boyutta ayrıntılandırılmış hikayeyi dokuyarak standart yeni-Darwinci us yürütmeyi kullanıyor. Ahlak, anlam ve özgürlük konuları üzerine en iyi ve en derin insani düşünceleri, en kolay yaşam biçimlerinden devinim ederek inşa edebileceğimizi açıklıyor. Etikle ilgili geleneksel çalışmalara Darwinci bir katkı yaparak etiği, adalet ettiği temeller üzerine kurmaya çalışıyor: doğadaki yerimize bütünlüklü bir bakış.