40 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

D- V. I. Lenin - Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...rda bir parçacık olsun ciddiyet ve parti zihniye­ti olup olmadı� gösterir. Likidatörlerin gazetesinden bay Semkovski'yi ele a,lalım. Bu kişi, partiyi tasfiye etmiş bir kimsenin hafıflig-iyle şöyle diyor: "Bazı düşüncelerle programın 9. maddesinin tüm ola­rak kaldınlması yolunda Rosa Luxemburg'un önerisine ka­tılmıyorum." (N. R. Gaz., no 71.) Gizli düşünceler mi var! Ama programımızın tarihi hak­kında bu ölçüde bilgisiz olduktan sonra, nasıl olur da insan "gizleme merakına" tutulmaz? Hafıflikte b...