7 The Download
0 Comment
15.04.2020 Upload date

D- Marx & Engels - Kapitalizm Öncesi Ekonomi Biçimleri [Sol]

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...ür emek ve bu özgür emeğin yeniden para üretmek ve onu değerlere çevirmek üzere, tatmin için kullanım-değeri olarak değil, para için kullanım-değeri olarak para tarafından tüketilrnek üze­re, para karşılığında değişilmesidir. Bir başka önkoşul da, özgür emeğin, onun gerçekleşmesini sağlayan nesnel ko­şullarda,n -iş araçlarından ve malzemesinden-ayrılma­sıdır. Bu, her şeyden önce, emekçinin, kendi doğal labo­ratuvarı olan topraktan ayrılması demektir. Bu, hem öz­gür küçük toprak mülkiyetinin, hem...