10 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi - Cilt 09

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 58 MB

...ünlerinde ku­lüp çok daha kötü durumlara düştü. İş­gal Kuvvetleri Kumandanlığı'nın da hu­sumetini çeken kulüp, ancak birkaç ide­alistin büyük fedakarlık ve gayretleriyle ayakta kalabildi. Sipahi Ocağı, Milli Mücadele ve Kur­tuluş Savaşı'nı izleyen günlerde eski can­lılığına kavuştuğu gibi, Cumhuriyetin ila­nından sonra daha da büyüme imkanını buldu. Kulüp, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da düzenledi� atlı yarışmalarla Türkiye'de binicilik sporunun gelişmesini ve Türk sivil biniciliğinin doğmas...