17 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi - Cilt 02

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 53 MB

...nimi ortadan kalkmıştır. Bu görevler okuma yazma bilen herkes ta­rafından yerine getirilebilir. Ancak Le­nin de bazı görevlerin yerine getirilebil­mesi için kapitalist devletten bazı işgören­lerin "ödünç" alınması zorunluluğuna değinmiştir. Siyasal gücü devraldıktan bir süre sonra is.e (1922), devrimcilerin "ör­güt adamı" ve yönetici olma konusun­da �i eksikliklerini itiraf etmelerinin ya­rarlı olacağını ileri sürmüştür. Bundan iki yıl önce Lenin, Saint-Sirnon'un tezini tek­rarlar biçimde, siyas...