97 The Download
0 Comment
04.12.2019 Upload date

Clifford D. Conner - Halkın Bilim Tarihi

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

Bilim her süre kolektif bir çabanın ürünü olmuştur. Halkın Bilim Tarihi'nde ise dikkatler, sonunda, avcı-top-layıcılara, köylü çiftçilere, denizcilere, madencilere, demircilere, kamu şifacılarına ve günlük yaşam mücadelesinde mevcut olma çabası arasında sürekli doğa ile yüzleşen alelade insanlara yönelmiştir. Tıp bilimi, okuryazar olmayan antik çağ insanının bitkilerin iyileştirici özelliklerini keşfetmesiyle başlamıştır. Kimya ve metalürji antik çağlarda yaşamış madencilerin, demircilerin ve çömlekçilerin çalışmalarıyla ortaya çıkmış; jeoloji ve arkeoloji de gene madenlerde doğmuştur. Matematik varoluşunu ve, geniş ölçüde, gelişimini binlerce sene boyunca arazi etütçülerine, tüccarlara, muhasebecilere ve tamircilere borçlu olmuştur. Bilimsel Devrime damgasını vuran ampirik (deneysel) yöntem de, bu yöntemin faydalandığı çok sayıdaki bilimsel veriler de Avrupalı zanaatkarların atölyelerinden doğmuştur.