4 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Cinsel Karşı-Devrimci Bir Yazar Iris Murdoch

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 521 KB

... değil de, İkinci Dünya Savaşı sonrasında demek daha uygun· olur--Liberalizmin, Murdoch'un deyişiyle, ·Liberal Fclscfe"nin yolu tıkanmıştır. Tıkanan yolu açmak için yapılması gereken şey, bireyler arası iletişimi yeniden sağlamaktır. Oysa çağımızın geçerli, etkili felsefeleri insana bu yönde kilavuzluk edememektedir. Örneğin Sartre'cı Varoluşçuluk Solipsizme varan bir Descartes'çılığa saplanmıştır; ben-merkezci bir felsefedir. Dilci felsefeler ise, am­pirik/pozitivist temele bağlıdırlar; mantığı...