121 The Download
0 Comment
21.12.2019 Upload date

Çiğdem Kağıtçıbaşı - Sosyal Psikolojiye Giriş

Psikoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

Kitabın önceki baskısı "Günümüzde İnsan ve İnsanlar" ismiyle yayımlanmıştır.

Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, otuz küsur yıllık İnsan ve İnsanlar'ın güncelleştirilmiş revizyonudur ve sosyal psikolojiye bir giriş kitabıdır. Bu güncelleştirme ve revizyonu yaparken, esas bir ilke gözetilmiştir. Bu da yenilikleri yansıtırken, geçerli özü de koruyarak birikimli bir gelişmeyi ortaya koyma gereğidir. Sonuç olarak Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar hem yepyeni bir kitaptır, hem de İnsan ve İnsanların kendisidir.

Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar’ın bir özelliği, her konunun kültürel bir çerçeve arasında de irdelenmesidir. Çünkü günümüzde kültürel ve kültürlerarası psikoloji giderek daha çok önem kazanmaktadır. Türkiye’de kullanılan bir sosyal psikoloji kitabının bir çeviri olması, ya da salt Amerikan sosyal psikoloji kitabındaki bilgileri içermesi müsait değildir. Fakat kültürel ortamlarda elde edilen değişik bulgular konusunda en azından genel bir bilgilendirme gerekir. Böyle bir bilgilendirme, okuyucunun konuları bir kültür süzgecinden geçirmesine ve örneğin Türkiye’de tıpkı bulguların bulunup bulunmayacağını düşünmesine yardımcı olabilir.

.