2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Çetin Yetkin - Türkiye'de Tek Parti Yönetimi 1930-1945 - Altın Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...ukukFakültesiResmî GazetesayfaTürkiye Büyük Millet Meclisi T.B.M.M. Tutanak Dergisi T.B.M.M. Zabıt Ceridesi ve devamı yayın, yayınıGİRİŞiSerbest Cumhuriyet Fırkası (S.C.F.) yöneticilerinin parti­lerini 17 Kasım 1930 günü kapatmalarıyla Türkiye'nin tarınıncie yeni bir dönem başlar. İkinci Dünya Savaşının bitiminde çok panııı dıızene geçilmesiyle sona erecek olan bu dönemin temel özelliği, bu süre içinde ülkeye Cumhuriyet Halk Fırkası’mn (C.H.F.) (1) tek başına egemen olmuş bulunmasıdır. Gerçi 192...