39 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Çetin Ağaşe - Cem Ersever Gerçeği Ve Kod Adı Yeşil - Yakamoz

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...uz. Bu nedenden dolayı da sürekli de­ğişkenlik gösteren çağdan kopmadan ilerleyip, en demokra­tik siyasi geçişleri yaşıyoruz.Diğer kitaplarımın önsözlerinde yazdığım bir cümleyi şimdi de ısrarla tekrarlayacağım. Pirinci doğru ayıklayalım, içerisinde birkaç çer çöp var diye bütününü atmayalım, çöp­leri ayırıp sağlamlarını kullanalım.Kişiler yüzünden, cehalet yüzünden bizim için vazgeçile­mez olan kurumlarımıza zararlar vermeyi bırakmalıyız. Be- cerebiliyorsak ayıklamaları doğru yapıp, hassasiyeti...