7 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Cemal Kafadar - İki Cihan Âresinde Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 12 MB

...aklanmış olabilir. Aslında, gaza tezinin de-vam eden yeniden değerlendirmesi, aynı tarih yazımı envanter faa-liyetinin bir parçası olarak görülebilir.6 Bu kitabın kendisi kısmen, Osmanlı Devleti'nin doğuşu ve bu konunun tarih biliminde ele almış biçimi üzerine genişletilmiş bir tarih yazıcılığı denemesidir. Bu eser aynı zamanda, Osmanlı araştır­macılannın çalışmalarıyla kurulan bu diyalog yoluyla, Osmanlı gü-cünün ortaya çıkınasma olanak tanımış ve on dördüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar gü...