2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Celal Dora - Kore Savaşında Türkler 3 (Aby)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 17 MB

...aldıkları yurtlarının kokusunu almağa çalışıyorlardı. Bu ulvî manzarayı uzaktan seyreden Birleşmiş milletlere mensup çeşitli milletlerin askerleri bizlerin bu sarmaş dolaş halimize hayran hayran bakıyorlardı, Kucaklaşmak, öpüşmek Türke hâs en ülvi ve eamimî duygularla dolu imrenilecek bir âdet.Kesim GO — 2 Temmuz 1951 günü Inau-n limanında karaya ÇIKanbLrJnd değiştirme kafilesiBu bal bizi seyredenlerin birbirimize ne kadar candan bağlı oldu­ğumuzu ve birimiz uğruna binimizin öleceğinin en canlı ...