21 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Çeken, Ökten Ve Ateşoğlu - Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme Ve Yoksulluk

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 254 B

Küreselleşme söylemlerinin artarak yoğunluk kazandığı günümüz dünyasında,
global ölçekte ekonomik, kültürel ve siyasal düzeylerde dönüşüm ve yeniden
yapılanmaların yaşandığı tartışılmaktadır.
  Neo-liberal politikaların yaygın uygulama alanı bulduğu yüzyılımızın son çeyreğinde gerçekten de, dünyanın en zengin ve en fakir ülkeleri arasındaki gelir uçurumunun giderek açıldığı, konu ile ilgili rakamlara bakıldığında açıkça gözlenebilen bir
durumdur. Küreselleşmenin, azgelişmiş ve/veya gelişmekte olan birçok ülkenin ve özellikle bu ülkelerde yaşayan dar gelirli/yoksul kesimlerin aleyhine çalıştığı, çevresel sorunların küresel boyutlarda olduğu küresel ekonomide istikrarı sağlayamadığı, söz konusu sürecin kötü şekilde idare edilmesi ile yoksulluğun arttığı açıkça görülmektedir. Küreselleşme ile yoksulluk arasındaki ilintinin nedenleri bu noktalarda oldukça önem taşımaktadır.
Çalışmada farklı görüşler ışığında küreselleşme kavramının analizi ve çerçevesi
çizildikten sonra küreselleşmenin tarihsel gelişimine özgün koşullar da dikkate alınarak
değinilecek ardından özellikle geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde küreselleşme sürecini
hızlandıran faktörler üzerinde durulacak tüm bu bilgiler üzerine küreselleşme ve yoksulluk arasındaki bağlantı kurularak küreselleşmenin yoksulluk üzerine etkilerine dikkat çekilerek çıkarımlara ulaşılacaktır.