44 The Download
0 Comment
01.02.2020 Upload date

Can Özçelik - Kod Adı Dayı (Kainat İmamı Fethullah Gülen)

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 GB

“…Bu millet bazılarının dediği gibi (baldırı çıplak) değildir… Çalışan, didinen ve hakiki yaratıcı bir kuvvettir.” (Mareşal Fevzi Çakmak, Balıkesir/1947) “…Halka güven etmek lâzımdır. Türk halkı vatandaş sıfatı ile olan hak, görev ve mesuliyetlerini geniş bir hassasiyetle kavrıyor…” (Mareşal Fevzi Çakmak, Ankara/1947)
“İdare adamları tarafından gösterilen zorluklar, hiçbir partinin menfaatine olmuyor, memleketin zararına oluyor.” (Mareşal Fevzi Çakmak, Ankara/1947) “…coup de grace' olarak karşımıza mareşali çıkardılar…” (Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara/1946)

“Konuşmada hazır bulunanlar ülke ölçüleri çok sağlam, yüksek çapta bir devlet adamı karşısında bulunduklarını hissetmişlerdir.” (Vatan, 19 Temmuz 1946)

“Bir Mareşal Ankara Hükûmeti'ne meydan okuyor” (L'illustre, Kasım 1947) Millî Mücadele'nin önemli simaları arasında yer sektör Mareşal Fevzi Çakmak'ın en küçük ele alınan yönü onun siyasî mücadelesidir. Çakmak, Türkiye'nin demokrasiyi yeniden tesis etmeye çalıştığı 1946-1950 arasındaki devrede Türk politika dünyasının en etkili aktörlerinden bir tanesi olmuştur. Cumhurbaşkanı İnönü ve iktidar partisinin karşısında muhaliflerin en geniş umudu haline gelen Fevzi Çakmak, yeni kurulan DP'yi desteklemiş ve hem bu partinin ilk Cumhurbaşkanı adayı olarak hem de Cumhuriyet tarihinde ilk defa Devlet Başkanlığı yarışının ikinci adı olarak tarihe geçmiştir. İnönü'ye ilk önemli seçenek sayılan ve aktif politik hayatını Millet Partisi çatısında tamamlayan Fevzi Çakmak, siyasî hayatı boyunca geniş ilgi gördüğü seçmenlerle konuşmalarında, “demokrasi”, “siyasî haklar”, “işçi hakları”, “geçim sıkıntısı”, “idarenin tarafsızlığı” gibi konular yüzeyinde durarak politika dalında da yetkin bir politika adamı olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla Mareşal Fevzi Çakmak faktörünü ele almadan 1946-1950 arası döneminin demokrasi mücadelesi tam olarak anlaşılamaz.