20 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Çağdaş İslâm - Ali Merald - İletişim

Cep Üniversitesi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...hte yerini alan bir milyardan fazla insan yaşamaktadır. Sömürge döneminden yeni8çıkan (50 ve 60’dan beri) ve çoğunlukla gülünç düzey­deki kaynaklarla ve teknik imkânlarla bir kalkınma sürecine giren ülkeler arasında, büyüme krizi içinde bulunanbirçokMüslüman ülke bulunmaktadır. Ancak bunlar etnik ve dil düzeyindeki aykırılıkların, hattâ dinsel zıtlıkların, modern tipte bir Devlet-Ulus’un kurumsal yapılarının kuruluşunu engellediği yerlerde aynı zamanda bir kimlik, bir siyasal istikrar, bir sos­y...