1 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Büyük Doğu - İbtidai Devre 3. Sayı 1 Ekim 1943

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...mri getiren Merkez. kumandanı Ce.· vat paşaya şu cevabı verdi : - Enver paşaya selim söyle !.. Ben onun padişahına bile metelik 'Vermedim! Hafu. Sami, kimsenin uşağ"ı değlldtr t Son senelerinde yalnu pek •evdlğ:l bazı zenginlerin hususi davetlerine - o da arıu ederse - giderdi. Okumak için ken­disine lsrar etmezlerdi. Canı isterse. bir kaç şey okurdu. Duyardık: Bazı mahalle kahvelerinde kendisini okumağa te.tvik için karşısına hed sesll bir 3damı oturtur, ava� av.aı b3.· ğuhrlarmış. Hafu Sami, ö...