1 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Büyük Doğu - İbtidai Devre 21. Sayı 3 Mart 1944

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...inde yükseltememiş­lerdir. Ruhun bütün mimari sırrı, (Mistik) !erin, mutasavvufların elin­dedir. ••• insan ruhu, tükenmez bir hazine ve zengin bir kudret kaynağı. .. Fen adamları tabiat kuvvetlerini insan­ların işine yarayacak şekilde kul-YOLLAR ve G�KL!OR Oeti1•ft11 alta/talar, Bt1nde gökler od gollar. Gökler, kat kat maolltk, Yollar, kol kol aervillk. Yollar nerevı gider: V• n• daıünar g�kler? • Göklerin bir Hl'rt t1ar; Ona arıyor gollar. Gökler ıuda titriyor, Yollar 11uda bltt9or. Göklerin gö...