0 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Büyük Doğu - 1. Cilt 45. Sayı 6 Eylül 1946

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...etsiz giyinmek, iman· dandır. Giyimimiz, ruhumuza ait bir lisandır: 185 -Şöhret ve göze batmak için elbise giyinen Allaha yüz çevirir; ve herkes onu kü­çlimser ve biç bir değeri kalmaz. Fııkat lslamdaki namütenahi incelik, derhal bu işte de, aksidavayı öne koyuyor, kibirle nimet ifadesini bir· birinden ayırıyor ve her şeyin bir niyet ve derece mese­lP.si olduğunu gösteriyor: 186 -Mal ve servetle nlmetlendirildlnse o nimetler zahirinde ve Uzerlnde olsun. Zira ni-;} metin sahibi, eserini kulunun ü...