185 The Download
0 Comment
20.12.2019 Upload date

Bülent Dâver - Siyaset Bilimine Giriş

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Siyaset hem bir sanat hem de bir bilimdir. Siyasetin ne olduğu ve amacı konusunda günümüze değin pek çok şey ileri sürülmüştür. İlk “kilise babalarından” birileri devleti ve onunla ilgili olarak siyaseti “şeytani bir kurum” olarak görmüşlerdir. Öte yandan Eflatun politikanın “imkanları rızaları ile çalıştırmak sanatı” olduğunu belirtirken, şansöyle Bismarck politikayı “mümkün olanın sanatı” diye tanımlamıştı.