40 The Download
0 Comment
16.12.2019 Upload date

Bronislaw Malinowski - İlkel Toplımlarda Cinsellik Ve Baskı

Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Modern antropolojinin kurucusu Malinowski,
uzun yıllar Londra Üniversitesi`nde profesörlük yaptı.
Trobriand yerlilerini yerinde inceledi.
İlkel toplumların incelenmesinde
psikolojik analizi ilk uygulayan bilim adamı oldu.
İLKEL TOPLUMLARDA CİNSELLİK VE BASKI
adlı kitabında Malinowski bize
çocukların ve gençlerin özgür cinsel yaşamını anlatıyor.
Biyolojik yaşamdan kültürel yaşama geçişte
ailenin kuruluşunu, sınıfsız toplumda anasoyu ailesini
ve kültürün beşiği olarak kabul ettiği aileyi inceliyor