43 The Download
0 Comment
19.12.2019 Upload date

Blandine Kriegel - Klasik Siyasi Felsefe Metinleri - İletişim Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Fransız felsefeci Blandine Kriegel bu çalışmasını Machiavelli, Fransisco de Vitoria, Jean Bodin, Hugo Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke, Jacques Bénigne Bossuet, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ve Emmanuel Sièyes gibi klasik politika felsefesinin önde gelen düşünürlerinin metinlerinden ve hâlâ felsefi değere sahip İnsan Hakları Bildirisi’nden derledi.
Metinlerde hukuk devleti ve insan hakları doktrinlerinin kökenindeki cumhuriyet, devlet, savaş, barış, demokrasi, erk, otorite, insan hakları gibi esas kavramlar yazıldıkları dönemin koşullarında ele alınıyor. Bir kısmı beş yüzyıl evvela yazılmış olsa da bu metinler, şaşırtıcı bir biçimde, politika felsefesinin bugünkü meselelerine, hâlâ tartışılan en hayati siyasi konulara da fer tutuyor.
Klasik Siyasi Felsefe Metinleri klasik politika felsefesinin gelişimindeki aşamaları göz önüne sererek, yüzyıllardır üzerine düşünülen bir konuyu kapsamlı boyutta ele alan, okuru politika felsefesinin tarihi konumu yüzeyinde düşünmeye çağrı eden, ufuk açıcı bir çalışma…