Tüm kitaplar ücretsizdir, iyi okumalar dileriz.
6 The Download
0 Comment
13.12.2019 Upload date

Bizimkiler - 15 Anadolu Merkezli Dunya Tarih

Roman

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 9 MB

1460 ile 1510 yılları arasındaki 50 yılda en mühim hadise Amerika’nın keşfi ile Avrupa’nın sömürüsünün başlamasıdır.
Karakoyunlu Türk devletinin sonunu Akkoyunlu Türk devleti getirmiştir. Onun sonunu da Osmanlıların geniş teknik üstünlüğü (ateşli silahlar) belirlemiştir.
Fatih Sultan Mehmet, topraklarını genişletmek için uğraşmaktadır. İtalya’ya Osmanlı ordusu çıkmıştır. Fatih zamansız olarak ölünce (belki öldürülünce) proje yarım kalmıştır.
Cem Sultan, II. Bayezid mücadelesi bir Türk – Kapıkulu mücadelesidir. Türkler gene yenilerek iktidara gelememişlerdir. Avrupa’nın eline geçen Cem Sultan nedeniyle, bir süre için, Osmanlı İmparatorluğu sus pus olmuştur. Bu sırada hem Osmanlıların ve hem de Avrupa’nın politikası bir denge politasıdır.
Anadolu’da Alevilik, Azerbaycan’da Safevilik birbirine bağlı olarak hızla yükselmektedir. Türkler gene Osmanlıya karşı çıkmaktadırlar. Anadolu’dan akın akın İran’a doğru boylar gitmeye başlanmışlardır. Osmanlının buna tahammülü yoktur.
Avrupa’da keşiflerin ve emperyalizmin başlayıp, yükselmesinde Tapınakçıların geniş katkısı vardır. Avrupa’da burjuvazi ve kapitalizm de hızla yükselip, güçlenmektedir. Burjuvazi ve krallar feodaliteye karşı meslek birliği içindedirler.
Ama Avrupa’da bir şey daha olmaktadır. İtalya Hümanizm ve Rönesans’ta başı çekmektedir. Çünkü İtalya’da hem Burjuvazi çok güçlüdür, hem nakit birikimi sağlanmıştır, hem geçmişten gelen bir kültür vardır, hem belde devletlerine bölündüğünden siyasi baskı azdır yada siyasi baskıdan kurtulmak mümkün yani oldukça hür bir ortam vardır. İtalya’da ve giderek tüm Batı Avrupa’da pek çok mükemmel sanatçı yetişmektedir ve yetişmeye devam edecektir.
İspanya’da Müslüman devletler bitmiş, Katolik bir birlik kurulmuştur. Ama bu birlikten evvela kurulan engizisyondur. Şimdi İspanya’daki Müslümanların ve Yahudilerin vay halinedir. Durmadan işkence yapılarak öldürülürler. Onları Hıristiyan olmak bile kurtarmamaktadır.
İngiltere’de Güller Savaşı bitmiş, iktidar Tudor’lara geçmiştir. Bu İngiltere’deki köklü değişikliklerin ve yükselişin başlangıcıdır.
Rusya kendini toparlamakta ve yavaş yavaş Altınordu mirasını eline geçirmektedir. Rusya’da Çok önemli bir Çar, Büyük İvan yaşamış ve Rusya’yı şekillendirmeye başlamıştır. Bu arada Ruslar Sibirya’da da ilerlemektedirler. Bu ebedi büyüklükteki Türklerin Anayurdu şimdi Slav istilası ile karşı karşıyadır.
Hindistan’da Sihler din ve kuruluş olarak ortaya çıkmıştır. Babür Han Hindistan’a girmiştir. Özbekler ise güçlerini korumaktadırlar.