3 The Download
0 Comment
08.05.2020 Upload date

Bir Teknik Olarak Sanat - Victor Sklovski Çev. Nazan Aksoy, Bülent Aksoy

Anarşizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 775 KB

...i, yani olabildiğince az enerji harcayarak en iyi sonucu almak isteyeceği düşünülebilir. Petrajitski zihni çabaya ilişkin genel yasaya sadece bir kez değindikten sonra, [William] James'in, kendi kuramıyla çelişen, duygunun fiziki temeli ku­ramına karşı çıkar. Oysa Alexander Vaselovski bile yaratıcı çabanın tutumlu­luğu ilkesini, özellikle ritmin incelenmesinde ilgi çeken bu kuramı kabul ediyor, bu konuda Spencer'la da anlaşıyordu. "Doyurucu bir üslup pek çok düşünceyi en az sözle anlatabilen üsl...