5 The Download
0 Comment
15.02.2020 Upload date

Bilimsel Tartışma - 10 Burden Of Proof, Argumentatum Ad Ignorantiam

Biyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 144 B

Cehalete Başvurma Safsatası, bir iddianın aksi ispatlanamadığı için o iddia doğru olduğunun savunulmasıdır. Bu size tanıdık gelebilir çünkü bu kitapta bu konudan daha önceden bahsetmiştik İspat Yükü konusunu anlatırken. Tekrar düşmemek için fazla detayına inmeyeceğiz ancak şu temel noktayı tekrardan hatırlayalım: İddia sahibi, her zaman iddiasını ispatlama sorumluluğuna sahiptir. Hiç kimse, ispatı ortaya konmaksızın ileri sürülen bir argümanın yanlış olduğunu savunmak için, argümanın aksini ispatlamak mebcuriyetinde değildir.