0 The Download
0 Comment
18.04.2020 Upload date

Bilim Çocuk Dergisi Kasım 2001

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...uk,sonra bir tanesi öldü ve çoküzüldük. Kedilerimi çok iyibesliyorum ve onlar› çokseviyorum. Sonra bir gün hiçbeklemedi¤im bir fley oldu.Do¤um günümde bana bir köpekal›nd›. Çok sevindim. Ad›n› Susam koyduk. Amadedim ki: Kedilerle nas›larkadafll›k edecek?Annem bana dedi ki:Köpe¤in k›sa süredekedilerle arkadafll›kedecek. Annemindedi¤i do¤ruymufl.Köpe¤im ve kedilerimk›sa sürede arkadafloldular. Az›c›k az›c›k kedileri içerialmaya bafllad›k. Ama bazenSusam istemeden çokyaramazl›k yap›yor. Üç keresaks...