4 The Download
0 Comment
05.01.2020 Upload date

Bayram Kodaman - Sultan Iı. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Osmanlı devletinin hakimiyeti altındaki Doğu Anadolu bölgesinin, coğrafi, dini ve etnik bakımından milletler­arası politil<a ve diplomasi sahnesinde tartışılır hale gelmesinin sebeplerini, yani tarihi kökenlerini Şark Meselesi çerçevesi içinde aramanın doğru olacağı kana­atindeyiz.