60 The Download
0 Comment
26.12.2019 Upload date

Barbara Jelavich - Balkan Tarihi 2 - Küre Yayınları

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 14 MB

Balkan Tarihi birçok etnik ve dini unsurun çatışmaları ile şekillenmiştir. Balkanlar'da en uzun barış ve düzenin tesis edilmesi Osmanlı Devletinin egemenliği ile birlikte olmuş, kurulan bu idari ve ekonomik düzen yüzyıllar boyunca çok da değişmeden devam etmiştir. Osmanlıların bölgeden aşama aşama çekilmek durumunda kalması ve eş anlamlı olarak ortaya çıkan ulusçu hareketler ve kurulan millet devletler ile, Balkanlar'da günümüze dek devam edecek çatışma ve problemler dönemi yeniden başlamıştır.
Balkan Tarihi, sunmuş olduğu tarihi çerçeve ile günümüz uluslararası ilişkilerini anlamaya olanak sağlamaktadır.