32 The Download
0 Comment
11.11.2019 Upload date

Bahattin Yıldız - Dansöz Kıvırmaları

Polisiye

FILE TYPE: mobi FILE SIZE: 1 B

Ber isimli bir avukatın yaşamından uzun bir kesit içeriyor. Ber’in avukatlık mesleğine başlamasından sonra, "Mafya, yargı, güvenlik, politika, sivil toplum örgütü, yasadışı örgüt, internet, demokrasi, demokrasinet, medya, aşk, duyu ötesi algılama, çizgiötesi... " gibi pek çok alanla ve/veya kavramla zaman zaman yüzeysel zaman zaman derinlemesine yüzleşmesiyle toplumların ve fertlerin geleceklerinin görünmeyen; Düzenleyiciler, İzleyiciler, Uygulayıcılar ve Denetleyiciler gibi erkleri her yerde bulunan Derin Dünya Devleti tarafından tayin edildiğinin, bu gücün sürekli değişik biçimlere bürünerek ve her çeşit araçları kullanarak toplumların ve dolayısı ile fertlerin psikolojilerini elinde tutup düzenlemelerine uygun hareket etmelerini sağladıklarını, beyinleri etkileyip yönlendirdiklerini algılaması sonucu bireyselleşmesi ile çizgi ötesinden aldığı enerji ile bu gücün Ad kentinde bulunan yerel kollarıyla mücadelesi anlatılmaktadır.

Çağın çok sesliliğine uygun pek çok tema ve biçim içeren bu romanı, gerek edebi akım, gerekse tema yönünden bir veya birkaç çerçeveye oturtmak uygun düşmeyebilir.

Belki de, karma biçim ve içeriğiyle pek çok doğuma gebe yoğun bir öz taşıyor, denebilir.