10 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi - Eski Yunan - İletişim Yayınları

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 65 MB

..., güzel sanatlarını ve başarılarını da kavrama yolunda bir glrişimdir. Incelenecek konular arasında, felsefe, tıp, dı:ı�a bilimi, seyirlik sanatlar, mermerle mimarlık, yeni bir ekonomi sistemi ve yasaların egemenli�i (hukuk devleti) de vardır. Bu, kula�a basit gelen, ama gerçekte uçsuz bucaksız olan girişim için, haritaların ve sürekli bir metnin yanısıra, resimlerden ve planlardan da yararlanılması lüks de�il. sahici bir zorunluluktur. Bir atlasın aracılı�ı ideal sayılabilir, ama onda bile herş...