18 The Download
0 Comment
23.11.2020 Upload date

Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi - Eski Mısır - İletişim Yayınları

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 69 MB

...mlar, Işaretierin metinde verilen alegorik açıklamalarına göndermede bulunuyor. Solda Hapy'nin bronz heykeli. Alt yazısı, Ptahirdis'in oglu Pahap'ın adamasını belirtiyor: B. de Montfaucorı'un L'Antiquitt e.ıcpliqu.ee er representee ei'J, figures (Paris ı 724) adlı kitabın ekinden. Heykel o ıamanlar Montpellier'deydl, ancak bugün nerede olduA:u bilinmemektedir, bu yüzden bu resim ve kayıt detıerlidir. Aşagıda Başpiskopos William Laud'un (1 573-1645) koleksiyonunda bulunan ve l635'de Oxford Üniver...