0 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 189 01 Aralık 1986

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...halklarına gös­terdiği dayanışma için, gerekse Türki­yeli göçmen işçilerin sorunlarının çö­zülmesi doğrultusunda bugüne dek yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. DKP delegasyonu Türkiyeli yoldaş-Türkiye Komünist Partisi ve Dani­marka Komünist Partisi delgasyonları bu görüşmenin iki parti arasında Mark­sizm-Leninizm ve proletarya enternas­yonalizmi temelindeki yakın ilişkiyi da­ha da güçlendireceğine inançlarını be­lirttiler. "Faaliyetiniz bizim için her zaman moral güç ve esin kaynağ1d1r" TKP T...