0 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 133 01 Ağustos 1984

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 479 KB

... almalı, büyük­küçük, az-çok iş aYrımı yap­maksızın örgütsel çalışmaya aktif olarak katılmalıyım. Yü­kün ucundan tutmakla değil, altına girerek omuz vermeli­yim. - Benim gibi göçmen olan Türkiyeli ilericiler arasında sıkı bir dostluk ve savaş arkadaşlığı kurulması için ça­lışmalıyım. - Bulunduğum ülkedeki ko­münist ve işçi hareketini ya­kından takip etmeli, deneyim­lerinden dersler çıkarmalıyım. Katılabileceğim yere kadar eylemlerinde örgütlü bir şekil­de yer almalıyım. - Türkiye'de süren mücade...