2 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 121 Ocak 1984

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 530 KB

...ta Atom roketlerinin yerleştirilmeye başlandı�ı Federal Almanya'da ça lı· şan biz Schleswig-Holstein'deki Tür­kiyeliler olarak Türkiye Komünist Part isi 'n in 5 .Kongresln i coşkuyla se· lamlıyoruz." F.Aimanya'dan Halim Eroğlu şin kardeşe ya zdı�ı. Gözlerimiz do­luyor, ardında n bir alkış bora nı kopuyor. Herkes ayakta. Sonra sözü Alman Komünist Partisi Yönetim Ku­rulu üyesi Heinz Lang yoldaş alıyor. En acılı, en tatlı günlerimizde hep aramızda oldu. Her zaman. O konuş­tukça e11erimi ellerinde h...