0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 117 Eylül 1983

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...ki i nsanlık dışı ko­şullara karşı, ölümü bi le göze alarak yiğit çe direnen politik tutukluları n bu savaşımı, halkımızın faşist cunta­ya olan nefretinin açık bir ifadesi oldu. Cuntacı generaller cezaevi er in deki baskıları olduğugibi, beş tutuklunun ölümüyle ve yüz i ereesi nin komaya gir­mesi yle sonuçtanan bu soylu direnişi de halktan gizlerneye çalışıyorlar. Birçok kentte ve ülke dışında yükse­len politik tutuklularla dayanışma eylemleri nin daha da genişlemesi ni önlemek istiyorlar. Ne ki...