0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 111 Mart 1983

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 538 KB

...zü kadınların işyerlerinde, mahallede, dost-arkadaş çevrelerinde kendiliğinden, do!:)al örgütlenme ve biraraya gelme biçimlerine çevirme­liyiz. Ev toplantıları, dUğUnler, mev-1\tler, toplu gezi ler, kadınlar,ın hiç bir zorbalık rejiminde dağıtılamayan do­ğal örgütlenme ve biraraya gelme a­raçları değil mi? Yeter ki biz onlar­dan birisi olarak buralara katılalım. Onların duygu ve düşUncelerlni,emek­çi ve kadın olarak yakıcı sorunlarını iyi anlayaıım. En yakıcı sorunlarını, analık iç güdüsünü, ter...