0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 110 Şubat 1983

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 476 KB

...P MK bildirl­lerini çoğaltıp dağıttık. Cuntaya refe­randumda ağır bir darbe indirmenin olanaklı olduğunu anayasa ile çelişki­si olan her insana anlatıyoruz. De­mokrat kişilerle kom iteier kuruyo-­ruz. Bildiriler dağıtıyoruz. Bizim ya-. pımızdaki Insanlar sonueta dağınıklı­ğın giderlldiğini, taparlanıldığını kav-­radılar. Partlye olan güvenleri pekişti. Bize güç veren iki ana etmen vardı. Birincisi, partimizin politik çizgisinin, politik tahlillerinin yaşanan her gü­nün sonucunda doğrulanması, bu...