0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 109 Ocak 1983

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 601 KB

...O, yaşamını daha çok genç yaşta halkımızın ulusal ve sosyal kurtuluş savaşımına ada­dı. Büyük Ekim' Sosyalist Devriminin ateşlerinde, Boişevlk Partisinin siralarında çelikieşti. Komünist ülkUierln Anadolu topra!;!ında kök salma­sının temelini attı. TUrkiye KomUnist Partisi'ni kurdu. Bundan 62 yıl önce, 28-29 Ocıiik 1921 gecesi, suphi ve 14 :yoldaşı ulusal kurtuluş savaşına katılmak üzere anayljrda gelirken, Karadeniz'de alçakça öldürUid!ller. Gerlcili!;!in Suphi yoldaşın partisine saldırısı o gU...