0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 099 Mart 1982

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 850 KB

...ı, topraklarımıza atom roketleriyle, saldırı üsleriyle oturan Amerikan em­peryalistleridir. Ve de bu, emperyalistıere, çılgın Reagan' la ra.., NATO'lara destek olan iş birlikçi, tekelci burjuvazi­dir, bütün bu nlara balyoz olan, hal kın tepesine m il itarist, askersel diktatora kura nlardır. Halkımız, bugün de, ulusal kurtuluş savaşı veriyor. Ne ki, tarihsel ge lişmeler, yurdum uzda ve dünyada güç dengesi çok değişmiştir. Hem de bu değişme sosyalizm­de n yana, sosyalist ülkeler topluluğundan yan...