0 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 092 Ağustos 1981

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 835 KB

... sahiptir. Bunlar arasında, tek taraflı yarar sağ layacak olan bir tanesi bile yoktur ... Eşitlik ve eşit güvenlik ilkeleri temeli üzerin­de hemen yarın görüşme masasına oturmaya hazı rız ... Bizim askerse l doktrinimiz, yalnız­ca savunmaya yöneliktir... SS CB' nin , öteki sosyalist ülke lerin sav u­nu lmasına, emperyalist sa ldırının ön­lenmesine Yöneliktir. Okyanus'un ötesindeki bazı po liti­kacı/ara, sosyalist ülketerin barı şçı po litikalarının bi r zay ıflık işareti ol­madığını anımsatmak g...