0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 012 Aralık 1974

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...aklordan yorarlo­nora k propogondo ve ajitasyon yap­maktır. Yığınları uyormcık, onlara sava ş yolunu göstermektir. Grev sovaşlonnın içinde yer olmak, bu savaşlario somut baglar kurmak ıorunludur. Bu soıro�lorı işçi sınıfmtn, hol�ımızın ulusal bağımsıı­lık ve kurtuluş. sovaşlarrylo boğlı:unQid .. Her fabrika TKP'nın bir kolesi olmalı­dır!" belgisini an.cak böylesi bir savaş. s(ireci içinde yerine getirir. Pc;ırtimiz on­cak böylesi· bir çqhşmo ve savçş s�reci içinde yığın partisi olobllir. 8 Işçi ...