0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Atılım Sayı 010 Ekim 1974

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...rateji ve taktiği ve devrimci bi-r teorisi o�m:ılı. Lenin, bu yeni tip portinin u savaşkan ve disiplinli bir ö·rgüt" olduğunu belir­tiyor. Ama bu niteliklerin, partinin yığınlardon kopuk duruma düşmesine sebep ol­maması üzerinde duruyor. Bu partinin sınıf savaşının her aşamasında konkre eko­n-omik ve politik durumu incelemesinl, to ktiğirıi. ona göre ayarlamasını kaçınıl­ınoz buluyor. Marksizm-Lenini.;ım teorisirıe bağlı bütün komünist partileri g,�bi, TKP'nin de boşta gelen amacı kapitalizmden ...