37 The Download
0 Comment
26.04.2020 Upload date

Ataol Behramoğlu - Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar

Türk Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 27 MB

...lduğunu sanıyorum. Okunın karşısına bir akımın temsilcileri değil de ortak yönü olan iki şaic gibi çıkmak hem doğru hem de yararlı ola­caktır sanırım. Aslında benim ulaşmak istediğim araştırıcı bir şiirdir. Soru lar vazeel en bu nların ki min i yanıtlayı p ki m ini yanıtlamıyan (tıpkı kendimiz gibi) bir şiirele Dnccık rahc:ıt soluk alabileceğinıi sanırım. Yazınaya çalıştığım parçanın ana düşüncesi şu: Biz yaptığımız lıalk savaşını clörL başı bayındır bir bfçlınclc sürdüemek ve ilerietmek zonında...