42 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Arslan Başer Kafaoğlu - Varlık Vergisi Gerçeği

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

A. Başer Kafaoğu bu kitabında, 11 Kasım 1942 yılında çıkarılan "Varlık Vergisi" hakkındaki kanunun uygulanışı ve sonuçlarıyla ilgili tartışmalara ışık tutuyor. Yazar, Salkım Hanımın Taneleri adıyla yayımlanan kitabın ve aynı isimle kamu olanakları harcanarak çevrilen, ödüllerle donatılan filmin çarpıttığı gerçekleri yerli yerine oturtuyor. Kafaoğlu, Batı' nın Türkiye'ye dayattığı azınlık politikalarının bir devamı olan "Varlık Vergisi ile azınlıklara baskı ve zulüm uygulandı" iddialarına karşı, aynı dönem, köylülerin ve emekçilerin çektiği sıkıntıları ve acıları bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Üç bölümden oluşan kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır: "Savaş Türkiye'yi Dünyadan Koparıyor", "Gelir Politikaları", "Harcama ve KİT Politikaları", "Büyük Kentlerin Beslenmesi", "Varlık Vergisi", "Köylüye Vergiyle Binen Yük", "Fiyat Mekanizmasıyla Köylüye Ek Yük", "Kim, Ne Ödedi?"...