48 The Download
0 Comment
24.12.2019 Upload date

Arslan Başer Kafaoğlu - İktisatta Doğrular Ve Yanlışlar

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

 "Bir ülkede herkesin ekonomi bilmesi gerekmez.Bunu herkes bilir ve takdir eder.Ama bir ülkede hiç olmazsa ekonomiyi öğretenlerin,"ekonomiyi biliyoruz"diye yetkili ve sorumlu yerlere oturmuş olanların ekonominin temel kavram ve kategorilerinde yanılmamaları,bu kavramları iyi bilmeleri gerekir.