61 The Download
0 Comment
28.12.2019 Upload date

Anthony D. Smith - Küreselleşme Çağında Milliyetçilik

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Ulus-devlet öldü mü? Milliyetçilik anlamını yitirdi mi? Tek bir devlet, sadece bir hükümet, sadece bir kültür, sadece bir dil: İnsanlığın geleceği bu mu? Modern dünyanın esas direkleri saydığımız pek çok şeyin yerini artık değişik şeyler mi aldı? Bu sorulara cevap vermeye kalktığımızda sima yüze geldiğimiz ikilemler net bir sonuca ulaşamadan bir sürü kafa karışıklığı yaşamamıza neden oluyor. Oysa milliyetçilikle ilgili yazının en önemli ve etkili yazarlarından bir tanesi olan Anthony D. Smith bu soruların tümünü aniden kati bir “hayır”la yanıtlıyor.İdeolojilerin öldüğü, küreselleşmenin hüküm sürdüğü dünyada etnik çatışmalar ve milliyetçilik belirleyici siyasal güçler olarak varlıklarını sürdürüyor ve ayrıca giderek kuvvetleniyor. Peki ,ortaya çıkmakta olduğu iddia edilen küresel düzen ve onun kurumları milliyetçiliği aşabilir mi?Smith, bir yandan, ayrıntılı bir boyutta incelediği bir misal olarak Avrupa Birliği gibi bir bölgesel yapının, milliyetçiliğin aşılmasına katkı sunabilecek olanaklarıyla ilgilenirken, diğer yandan, milliyetçiliğin geçmişten bugüne varlığını sürdüren etkisinin ahlâki açıdan nasıl gerekçelendirilebileceğine kafa yormaktadır.