2 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Amerika Birleşik Devletleri’Nde Ermeniler Ve Ermeni Lobisi

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 161 KB

...hem de İngilizce olarak düzenli bir şekilde gazeteler ve magazinler çıkartılmıştır.Birinci Dünya Savaşı’na nazaran İkinci Dünya Savaşı’nda, Ermenilerin ABD’ye ve ABD ordusunda verdikleri hizmet, daha bü-yük çaplı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sıra-sında Amerikan ordusunda çeşitli branşlarda yaklaşık olarak 20 bin Ermeni, asker olarak görev yapmıştır.ABD’ye ilk göçlerinden itibaren bura-da örgütlenmeye başlayan Ermeniler, 2000’li yıllara gelindiğinde gerek ABD’deki Ermeni toplumuna, gerekse Ermen...